Sorgernas folk

Den gamla taupkvinnan tittade ut genom dörröppningen mot främlingarna som kommit till byn föregående dag. Med van hand mosade hon bladen och spred dem i sin mortel. Hon vred och vred tills hon tillsatte sina torkade bär. Utanför talade de långa spetsörade främlingarna på sitt sjungande men ändå lidande språk. Hon var gammal, hennes leder värkte sedan många år och hennes vita ögon hade nästan förlorat all synförmåga, men ändå visste hon att de som stod utanför i sina skinande rustningar av glas var äldre än henne med många år. Dock så saknade de den vishet hon besatt. Hon spottade i morteln och försökte tyda de mönster som formades. Hon såg sorg, tårar som rinner längs en kvinnas kinder långt borta. Mönstren formade en skugga som av ett barn. Sedan, något annat. Hon ryckte till som ur en slummer, andandes djupa andetag. Med en snabb rörelse välte hon morteln till marken. En tår rann längs hennes bleka och rynkiga kind. Hon hade sett sorgernas folk och deras öde.

 

Spelad: vår 2012

En kort minikampanj till EON med fokus på två kulturer som möts och sorgerna de tvingas genomlida. Sorg och ödesmättad stämning ligger till grund i denna korta berättelse. Två folk möts i skuggan av ett mörkt berg och en mörkare profetia.

Vem vågar man lita på när ingen finns att lita på?
——————————————————————————————————————–

Karaktärer

Alverna
Två alver av thism som båda tränats upp till att bli vapenmästare. De har en nära relation som adept och mästare som nu nåt samma nivå. Det finns även andra djupare relationer.

Tauperna
Två tauper som ej är släkt, men har en väldigt nära relation. Den närgångna relationen är både god och smärtsam. Den ena är en jägare och den andra är en örtakunnig lärling till den lokala örtakunniga kvinnan som även är profet och teckentydare.

——————————————————————————————————————–

Metaplot

Om du vill spelleda Sorgernas folk så finns metaplotten enkelt struturerad här. Läs ej detta om du vill vara spelare och inte vill veta hemligheterna.

——————————————————————————————————————–

Musik/spellista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

En sida med rollspelskampanjer och tillhörande material