Krigskrönikan – Krönika

Spelmöte 1
—————-

Skuggbräde runda 1
http://icarusdream.se/forum/bilder/manlandetskugg.jpg

Våren 798 anländer delar av den kungliga hären till Vandar och slår läger. Ledda av Jarl Birger Melkior av Dufsborg står deras mål i att slå ner upproret. Jarlens planer är att knyta kontakter med upprorsledaren Mikkael Frettons högljudaste allierade, Lady Rayenna Marynn, Dottern av Eld och Sten. En fruktan jarlen har är Mikkaels frånskjutna bror Avery Fretton som oväntat utropat sitt stöd för sin bror.

Skuggrundan inleds med att stråtrövare betalda med Averys silver anfaller Månlandets postiljonskår som står under Lady Rayennas försvar. Striden blir intensiv med postiljonerna slår tillbaka rövarna.

Då kidnappas Lady Rayenna oväntat i natten från Stenborgen. Averys svåger var gäst i borgen, och försvann även han den ödesdirga natten. En av de tre skuggmakterna blir alltså utslagna då Rayennas kontaktnät faller samman utan sin ledare.

Silver från Averys fickor finner sin väg till tjuvgillet, som samlar på sig mer resurser.

Jarl Birger nås av budet att Rayenna försvunnit, samtidigt som kungliga spejarna anländer och stärker upp kungliga hären. Oron sprider sig i lägret efter maktskiftet. Svarta Pilarna sänds iväg för att försöka skära av en okänd trosslinje i väster. På vägen stöter de på mýrivolk, det mystiska träskfolket, som berättar att okända soldater bränt skog och skövlat områden.

Spelmöte 2
—————-

Skuggbräde runda 2
http://icarusdream.se/forum/bilder/manlandetskugg2.jpg

(obs Averys inflytande ska vara i Stenborgen, inte i Gubbträsk)

Den nya skuggmakten Fenicis Defterion, handelsman från Naars rike, beväpnad med djupa fickor och djupa planer anländer till Månborgen. Borgen som förbereds inför en belägring välkomnar de Frettonska trupperna nya förnödenheter och varor. Fenicis inflytande över Månborgen blir starkt och han får dominans över borgen. Även den ledarlösa familjen Marynn allierar sig med handelsfursten.

I söder bider Jarl Birger sin tid samtidigt som en större grupp kungliga soldater ansluter sig till kungliga hären. När Birger genom sin närvaro uppnår dominans i Vandar ansluter sig också en större mängd royalister till hans led.

Herr Avery har det svårare, han försöker använda sina kontakter och våldsverkare för att uppnå dominans och högre inflytande i väster, men misslyckas i det oroliga regionerna.

 

Svarta pilarna har delat upp sig för att täcka in ett större område. Paedrig och Jaron befinner sig i en by de intagit och bjuder sig själva på gästfriheten från en lokal taverna.
Dagen efter så vaknar gruppen bakfulla och slitna efter nattens festande. Ljudet av horn hörs i fjärran och oron sprider sig. Paedrig beordrar soldaterna att rusta upp när en grupp riddare under Frettonskt flagg närmar sig.

Gruppen visar sig innehålla ingen mindre än upprorsmakaren Mikkael Fretton själv, som i en gest av barmhärtighet ger gruppen försprång så de kan fly.

Jaron skickas före för att varna Jakos Falk. På vägen stöter han på kvinnan från mýrivolk som han träffade tidigare och räddar denne från en rövare.

Jakos Falk möter upp med Jaron och sedan resterande pilar innan de bestämmer sig för att försöka fånga Mikkael Fretton. Dessa planer hinner inte sättas i spel innan en större grupp av Lindormarna kommer marscherande. Ledaren, Storbjörn Lindorm gör klart att han är på väg att skriva kontrakt med någon annan än den som Svarta pilarna kontrakterat sig med. När Lindormarna marscherar förbi ger Jakos ordern att anfalla de oberedda Lindormarna.

 

Spelmöte 3
—————-

Skuggbräde runda 3
http://icarusdream.se/forum/bilder/manlandetskugg3.jpg

 

Skuggspelet inleds med att Jarl Birgers rojalister och spejare mobiliserar när nya trupper ansluter. Den kungliga hären marscherar upp för att belägra Månborgen,  Fenicis Defterions handelskaravan anställer nytt folk och växer. Men, under ett besök hos familjen Marynn i Stenborgen så kidnappas Fenicis i natten, på samma sätt som Lady Rayenna rövats bort. Utan sin ledare faller Defterions karvan samman och alla handelsmän sprids för vinden eller beger sig hem till Naars Rike.

Ödet fortsätter att visa sin makt när efter stridigheter i Gubbträsk resluterar i att herr Avery Fretton tillfångatas av Jarl Birger som i vredesmod avrättar Avery och skändar hans kropp. Natten efter firas segern med mjöd och fläsk i armén. Dagen efter sprids det ödesdigra ryktet Jarl Birger under natten försvunnit ifrån sitt tält efter att han blivit bortförd av medlemmar från tjuvgillet som betalats med Averys silver innan han avrättades.

Herr Avery Fretton står då som segrare som i och med kaoset som uppstod med hans avrättning lyckades med sitt mål att skada Månlandet så mycket han kunde.

 

Slaget mellan Svarta pilarna och Lindormarna blir intensiv med kortvarig. Paedrig gör ett försök att stoppa Jakos genom att klubba ner honom men råkar hugga ner honom. Svarta pilarna retirerar och Lindormarna ger efter en kort jakt upp. Paedrig tar över ledarskapet för kompaniet och Jakos fängslas för sina dåraktiga dåd. Jaron undkommer utan skada och blir befodrad till korp av Paedrig. Jaron och Paedrig förhör Jakos och förklarar att han kommer tas tillbaka till Falkarnas råd för att stå till svars för sina dåd. På kvällen så lyckas Jakos komma åt en kniv och tar livet av sig genom att skära upp sin hals. Hans kropp bränns på bål och Paedrig håller ett kort tal om att Jakos var en god man som föll från sin heder.

Svarta pilarna nås av en order att ansluta till kungliga hären för att beläga Månborgen. De marscherar i rakt takt genom Sigards ängar men när de når mötesplatsen finner de att hären har  skingrats efter jarlens frånfall. De möter upp en liten trupp ledda av riddaren Icharod med Silverhjärtat som bär bud om att Mikkael Frettons här är på väg för att rensa ut resterna av Jarl Birgers trupper. Riddar Icharod förslår att  det som återstår av hären förbereder sig på ett sista slag uppe i en ruin norr om mötesplatsen.

 

Spelmöte 4 – Sista spelmötet
—————-

Skuggbräde runda 4
Inget skuggbräde kommer användas då samtliga skuggmakter slogs ut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

En sida med rollspelskampanjer och tillhörande material